GreenhackGBG, hissar, REP-avdrag

Veckans cirkulära #6  tar jag bland annat upp mitt eget uppdrag för GreenhackGBG nästa vecka: ett dagligt instagramflöde och en föreläsning med personliga erfarenheter av vad en som individ kan göra för att agera cirkulärt (cirkulär ekonomi handlar ju annars oftast om förändring på systemnivå).

barcelonavsgöteborg

1 — LIVSSTIL: Instagramvecka och föreläsning 6 april för GreenhackGBG
Under den kommande veckan (4-8 april) gästspelar jag på GreenhackGBG:s instagramkonto. GreenhackGBG är Göteborgs stads satsning för att inspirera till ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Tre gånger om dagen kommer jag göra inlägg om ”cirkulär ekonomi i praktiken”, saker en kan göra som privatperson för att agera enligt cirkulära principer. Det kommer handla om att se till att avlagda prylar hamnar på rätt ställe där de skapar så mycket värde som möjligt, att lappa och laga, uppgradera teknik, ta hand om hittade möbler och utnyttja delningstjänster. Dessutom något om möjligheter till miljövänlig livsstil i Göteborg vs Barcelona, de två städer jag bor i omväxlingsvis. Jag gör också en frukostföreläsning med titeln ”Cirkulär ekonomi – Göteborg vs Barcelona” på Miljöförvaltningen i Göteborg den 6 april (det står att sista anmälningsdag var 29 mars, men maila din anmälan till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se istället för att använda formuläret så löser det sig).

2 — BYGG: Cirkulära hissar
Potentialen för mer cirkulärt tänk i våra byggnationer är stor – och väldigt underutnyttjad idag. Företaget Hydroware som installerar hissar är (troligtvis) först i sin bransch med ambitioner att anamma cirkulära principer. ”För vår del handlar det om att konstruera och producera produkter som kan lagas och repareras i stället för att bytas ut. Inomhus håller stål i flera hundra år, så varför ska man byta ut en hel hiss efter 25 år? Det är mycket effektivare – och lönsammare – att enbart byta ut de komponenter som slits ut, som till exempel elektroniken.” Miljökonsulterna Miljögiraff – som gjort en livscykelanalys som visar att företagets hydraulhissar är mindre miljöbelastande än linhissar (som dominerar marknaden) – har pratat hissar och cirkulär ekonomi med Hydrowares grundare Kjell Johansson.

3 — POLITIK: Sänkt moms på reparationer 2017
Någon typ av avdrag för att reparera prylar istället för att köpa nytt har diskuterats en tid, bland annat i Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program, och det har under våren talats om att konkreta skatteförslag varit på gång från regeringen. Dessa förslag finns nu ute och ska enligt promemoriorna ”stärka incitamenten för individer och företag att minska resursanvändning och utsläpp”. Förslagen innebär bland annat att sänka momens från 25 till 12 procent på mindre reparationer, och att införa att REP-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror i hemmet. Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknads- och konsumtionsminister Per Bolund (MP) kommenterar förslaget i DN. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från 1 januari 2017.

Prenumerera på Veckans cirkulära genom att fylla i formuläret längst upp i högerspalten.