Hej, Mats Larsson!

Författaren och konsulten Mats Larsson, aktuell med boken Circular Business Models, skriver i ett gästinlägg om nödvändigheten av cirkulär ekonomi när oljeproduktionen minskar. Här är tre snabba frågor till honom.

Du har tidigare intresserat dig mycket för energifrågor och skrivit böcker inom det området. Vad gjorde att du fick upp ögonen för cirkulär ekonomi?

– Jag fick ett uppdrag av Region Skåne att analysera affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Redan tidigt under arbetet insåg jag att cirkulär ekonomi framför allt är en fråga om förändringsledning mot nya system för produktion och distribution, investeringar i dessa nya system och program för att driva förändringen. Många av de aspekter som jag tillför har jag med mig sedan många år tillbaka, exempelvis mitt intresse för organisation av stora satsningar, finansiering och utveckling på marknadsmässiga grunder i kombination med kunskap om marknaders begränsningar. Tilltron till marknadens förmåga att driva målinriktad omställning utan mänskligt ledarskap är starkt överdriven och utgör också en grund för mitt intresse.

 

”Jag insåg tidigt att cirkulär ekonomi framför allt är en fråga om förändringsledning mot nya system
för produktion och distribution, investeringar i dessa nya system och program för att driva förändringen”

 

Du är aktuell med boken Circular Business Models som kom ut i mitten av mars. Vad är det för bok?

– Den handlar om utmaningarna som ligger framför oss när det gäller att i stor skala ställa om till en cirkulär ekonomi och hur arbetet måste organiseras och finansieras för att lyckas. Omställningen är betydligt mer omfattande och kritisk för vår framtid än vad som framgått av de böcker och rapporter som tidigare skrivits och det finns en mängd frågeställningar som knappast ens berörts, exempelvis omfattningen och investeringsbehoven för att lyckas.

Vad krävs för en lyckad omställning till en utvecklad cirkulär ekonomi?

– Det krävs framför allt en ökad insikt om att omställningen handlar om att ställa om inför en oljeproduktion som kommer att börja minska redan under de närmaste åren. Det handlar inte om resurser i största allmänhet, utan oljan tycks vara den resurs som vi snarast kommer att uppleva en global brist på. Därutöver krävs finansiering av stora satsningar på omställning i alla länder runt om i världen. Det vi gör i Sverige spelar inte någon stor roll om andra länder fortsätter som vanligt. Ska vi som litet land kunna påverka de stora så måste vi leva som vi lär och visa på möjligheterna till omställning. På köpet kommer då också möjligheter till att sprida svenska lösningar, skapa exportintäkter och samtidigt bidra till en bättre miljö och en snabbare omställning.