Cirkulärt i Norden, Fixotek, Circular Business Models

Veckans cirkulära #32 tar upp årets rapport om marknaden för cirkulär ekonomi i Norden, invigningen av Fixoteken i Göteborg och Mats Larssons bok Circular Business Models. 


1 — RAPPORT: Marknaden för cirkulär ekonomi i Norden
För andra året i rad har konsultföretaget SB Insight släppt rapporten The Nordic Market for Circular Economy – attitudes, behaviours & business opportunities, samt landsspecifika versioner för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Rapporten är fullspäckad med intressant fakta för den som arbetar med marknadsföring med bäring på cirkulär ekonomi i Norden. Här finns en översikt över politiska initiativ, intervjuer med experter i de respektive länderna, samt mängder med siffror på konsumenters inställning till cirkulär ekonomi och cirkulärt beteende. Det är både slående negativa siffror som att endast 7 procent av svenskarna säger sig veta vad cirkulär ekonomi är, och positiva som att bara 4 procent är negativa till att reparera saker – och mycket, mycket annat.

 

2 — 
GÖTEBORG: Laga, låna, byt och bygg på Fixoteket
En kvartersnära mötesplats för att förlänga livet på våra saker, genom att göra det möjligt för människor att laga, låna, byta och bygga. Så kan Fixoteket beskivas, som i veckan rullades ut på tre nya platser i Göteborg. Jag var på invigningen av Fixoteket i Hammarkullen i tisdags och ja, det här är bra. Jag blev imponerad av de rymliga, välutrustade lokalerna, bland annat med verkstad inhyst i två sammanfogade lastcontainrar, och en sammanhållen och samtida inredning. Fixoteken, som nu finns på totalt fyra platser, har generösa öppettider och workshops av typen ”sy dina egna kläder” och ”vårfixa din cykel” ordnas löpande. Bakom initiativet står Göteborgs Stad i samarbete med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola. Liknande verksamheter finns bland annat i Malmö, Lund, Nacka, Köpenhamn och Barcelona. Hållbarhetskonsulten Christer Owe skriver bra och utförligt om Fixoteket här. Foto Tobias Jansson

 
3 — BOK:Affärsmodeller för post peak oil
I boken Circular Business Models – developing a sustainable future, som utkom i mitten av mars, utforskar författaren och konsulten Mats Larsson behovet av att utveckla affärsstrategier och organisera och finansiera omställningsprojekt för att påskynda den cirkulära ekonomin. Boken diskuterar bland annat affärsmodeller, innovationsstrategi, entreprenörskap och förändringsledning, och är applicerbar på så skilda områden som tillverkningsindustri, livsmedel, transport och verkstadsindustri. Med utgångspunkt från boken har Mats Larsson skrivit ett gästinlägg på CircularEconomy.se under rubriken Finns Gud? Kommer vi att lida brist på resurser? där han diskuterar behovet av cirkulär ekonomi när oljeproduktionen minskar.

 
+
— Följ med på  Studieresa till Danmark 7-8 maj med konsultföretaget Esam
— Sammanfattande film från Circular Materials Conference som ägde i början av mars på Chalmers i Göteborg
— Lego börjar göra alla klossar föreställande buskar och träd i plast från förnybara råvaror