Hej, Max Källman!

Vilka branscher är mest lämpade för affärsmodeller som bygger på uthyrning istället för försäljning? Max Källman har i sin masteruppsats intervjuat företag inom fem olika branscher – belysning, golv, fritidsutrustning, kläder och smycken – som alla provar uthyrningsmodeller och utmanar hur de dominerande företagen i branschen gör affärer.

För er som följer bloggen är namnet Max Källman kanske bekant – i början av 2015 gjorde han praktik på CircularEconomy.se och skrev ett antal mycket läsvärda inlägg: Vems ansvar är avfallet?, Energiproduktionen kräver allt mer och Cirkulär affärsmodell hos Sporthyra. I somras tog han examen från masterutbildningen vid Sociologiska institutionen på Göteborgs universitet. Masteruppsatsen med titeln Opportunities And Barriers for Circular Economy-Business Models kan laddas ner i sin helhet här. Max Källman kommer under de närmaste veckorna att dela med sig av sitt material och sina slutsatser genom fyra blogginlägg som han skriver exklusivt för CircularEconomy.se

Hur skapar uthyrningsmodeller lönsamhet för de företag du tittat på?Max Källman

– För företag som riktar sig till konsumenter handlar det om att köpa in produkter och sen hyra ut dem väldigt många gånger och få upprepade intäkter under lång tid, och till sist kanske sälja dem på begagnatmarknaden. Utmaningen är att det blir långsamma intäktsflöden, men när lånen är avbetalda så kan man tjäna pengar hela tiden. För business to business-företag, i det här fallet inom golv och belysning, så handlar det istället om att få kunder att göra en investering. De har möjligheter att påverka kundens balansräkning och övergripande ekonomi på ett annorlunda sätt. Kunder som kanske inte vill ta en stor initial investering kan vara beredda att istället ta en månadskostnad för att hyra, och de kan då komma till beslut snabbare.

”Det handlar om att köpa in
produkter och sen hyra ut dem
väldigt många gånger och få upprepade
intäkter under lång tid”

Vilka branscher har mest potential?

– Belysning och golv har stor potential. De riktar sig mot företagskunder och siktar på att sluta stora avtal. Om de får några centrala kunder som de har en stark relation till så kan de ganska snabbt få lönsamhet i en uthyrningsmodell. Företagen i de övriga branscherna – fritidsutrustning, kläder och smycken – är riktade mot konsumenter och de måste påverka en hel marknad som har inarbetade normer för hur produkterna säljs och är formad efter de dominerande företagens behov. De företag som utmanar med hyrmodeller måste då påverka en hel marknad och få massor av kunder som köper ”smågrejer” att börja tänka som de gör.