I en industriell symbios blir ett företags avfall ett annat företags resurs. Nu kommer Emma Dalväg och Tobias Janssons bok Symbios, om lönsam samverkan med stora miljövinster.


I en skog lever träden i tät symbios med svamptrådar i marken. Träden får hjälp att suga upp näring ur jorden, svampen får socker i utbyte. Industriell symbios är ett koncept inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt, överfört till mänskliga industriella system.

Grundtanken är att ett företags avfall eller överskott blir ett eller flera andras resurs, ofta i ett kluster av företag. Resultatet blir högre resurseffektivitet, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Genom att arbeta tillsammans uppstår också större fördelar för de medverkande företagen än om varje aktör skulle arbeta var för sig.

Industriell symbios är en särskild form av cirkulär ekonomi. Medan cirkulära affärsmodeller handlar om att arbeta med cirkulär ekonomi i kärnan av verksamheten, ofta med fokus på cirkulära flöden för produkter, så handlar industriell symbios om att ta hand om restflöden som uppstår i produktionen och cirkulera dem vidare. Detta gör att industriell symbios är ett sätt för etablerade företag att bidra till den cirkulära ekonomin, utan att behöva ställa om sin kärnverksamhet.

Om boken Symbios

Företagskluster som samverkar i symbiosform har funnits sedan 1960-talet. Det gör det till ett väl beprövat och väl beforskat område, men lättillgänglig litteratur saknas. Boken Symbios av oss, Emma Dalväg och Tobias Jansson, är en introduktion i ett kompakt och attraktivt format som vill inspirera läsaren till att ta på sig ”symbiosglasögonen” och få syn på överskott och avfall som kan bli resurser.

Symbios riktar sig till yrkesverksamma personer på till exempel kommuner och företag som kommit i kontakt med konceptet industriell symbios och vill lära sig mer, och personer med ett allmänt intresse för framtidsfrågor, innovation och närliggande områden.

Boken förmedlar inspirerande exempel som visar att industriell symbios är ett skalbart koncept som händer här och nu. Den ger också ett ramverk med utgångspunkter och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om sådant som roller i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg.

Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco-Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Omslaget (överst) och uppslagen (längre ner på den här sidan) är steg på vägen fram till den färdiga boken. De är representativa för känslan i bokens formgivning men kommer att genomgå fler utvecklingssteg innan boken trycks.

Förbeställ boken

Nu kan du förbeställa Symbios. Pris 299 kr (inkluderar frakt). Alla böcker är signerade och skickas ut under början av 2022. Genom att köpa boken i förväg hjälper du oss att finansiera tryck och produktion. För att visa vår uppskattning kommer du som förbeställer boken att bjudas in till ett exklusivt digitalt event där vi tillsammans firar att boken är klar. Du kommer också få uppdateringar där vi berättar hur arbetet med boken framskrider.

Boka föreläsning/workshop och få böcker på köpet

I anslutning till boken Symbios erbjuder vi paket med föreläsning eller workshop med oss, Emma Dalväg och Tobias Jansson, där böcker till deltagarna ingår*.

Föreläsningen är en introduktion till området industriell symbios med nedslag hos flera av de aktörer som vi intervjuat för boken. Workshopen, som genomförs under en halvdag, är en fördjupning där vi hjälper deltagarna att ta på sig ”symbiosglasögonen” och generera idéer kring möjlig symbiossamverkan i en given geografisk kontext. Såväl föreläsning som workshop kan genomföras både digitalt och på plats.

Våra paket med böcker och föreläsning/workshop betalas i förskott. Det hjälper oss att finansiera tryck och produktion av boken, och vi vill rikta ett stort, stort tack till alla som stöttar projektet på detta sätt. För att visa vår uppskattning kommer alla som bokar ett paket med böcker och föreläsning/workshop bjudas in till ett exklusivt digitalt event där vi tillsammans firar att boken är klar.

Du är välkommen att höra av dig till oss på info@bokensymbios.se, 0739628205 (Emma) eller 0704833778 (Tobias), så berättar vi mer. Ibland kan vi vara svåra att nå på telefon, skicka då jättegärna ett sms så ringer vi upp.

*) Upp till 20 böcker ingår i paketet. Erbjudandet gäller endast vid förskottsbetalning, i annat fall kan böcker köpas till rabatterat pris, vilket också gäller om du är intresserad av fler än 20 böcker. Vi är medvetna om att det i vissa organisationer kan vara svårt att få till förskottsbetalning. Om detta är fallet i din organisation så kontakta oss så kan vi säkert lösa det på något sätt. Vid digital leverans eller om böckerna ska skickas i förväg tillkommer porto.

Om författarna

Emma Dalväg är affärsutvecklare på företaget Coest. Hon stöttar företag i deras affärsutveckling, främst kring cirkulär ekonomi och industriell symbios. Tillsammans med sina kollegor har hon arbetat med aktörer som IKEA, Polarbröd och Sotenäs Symbioscentrum. Emma är juryordförande i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och skribent med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet. Sedan 2012 driver han bloggen CircularEconomy.se och nyhetsbrevet Veckans cirkulära.

Symbios formges av Hannes Ahremark Studio Ahremark. I sin formgivning strävar Hannes efter att skapa så lite visuellt avfall som möjligt.