I en industriell symbios blir ett företags avfall ett annat företags resurs. I höst kommer Emma Dalväg och Tobias Janssons bok Symbios, om lönsam samverkan med stora miljövinster.


I en skog lever träden i tät symbios med svamptrådar i marken. Träden får hjälp att suga upp näring ur jorden, svampen får socker i utbyte. Industriell symbios är ett koncept inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt, överfört till mänskliga industriella system.

Grundtanken är att ett företags avfall eller överskott blir ett eller flera andras resurs, ofta i ett kluster av företag. Resultatet blir högre resurseffektivitet, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Genom att arbeta tillsammans uppstår också större fördelar för de medverkande företagen än om varje aktör skulle arbeta var för sig.

Industriell symbios är en särskild form av cirkulär ekonomi. Medan cirkulära affärsmodeller handlar om att arbeta med cirkulär ekonomi i kärnan av verksamheten, ofta med fokus på cirkulära flöden för produkter, så handlar industriell symbios om att ta hand om restflöden som uppstår i produktionen och cirkulera dem vidare. Detta gör att industriell symbios är ett sätt för etablerade företag att bidra till den cirkulära ekonomin, utan att behöva ställa om sin kärnverksamhet.

Om boken Symbios

Företagskluster som samverkar i symbiosform har funnits sedan 1960-talet. Det gör det till ett väl beprövat och väl beforskat område, men lättillgänglig litteratur saknas. Boken Symbios av Emma Dalväg och Tobias Jansson är en introduktion i ett kompakt och attraktivt format som vill inspirera läsaren till att ta på sig ”symbiosglasögonen” och få syn på överskott och avfall som kan bli resurser.

Symbios riktar sig till yrkesverksamma personer på till exempel kommuner och företag som kommit i kontakt med konceptet industriell symbios och vill lära sig mer, och personer med ett allmänt intresse för framtidsfrågor, innovation och närliggande områden.

Boken förmedlar inspirerande exempel som visar att industriell symbios är ett skalbart koncept som händer här och nu. Den ger också ett ramverk med utgångspunkter och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om sådant som roller i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg.

Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Förbeställa boken

Från och med 1 september kan Symbios förbeställas. Boken kan köpas som enskilt exemplar, eller som ett antal exemplar i ett paket där föreläsning eller workshop med Emma Dalväg och Tobias Jansson ingår. Mer information om detta publiceras här i augusti.

Emma och Tobias tror verkligen på samverkan och vill gärna samverka med dig och din verksamhet för att få fler intresserade av symbios. Hör gärna av dig för att diskutera idéer och möjligheter till samverkan.

Kontakt: tobias@circulareconomy.se 0704833778

Om författarna

Emma Dalväg är hållbarhetskonsult på företaget Coest. Hon stöttar företag i deras affärsutveckling, främst kring cirkulär ekonomi och industriell symbios. Tillsammans med sina kollegor har hon arbetat med aktörer som IKEA, Polarbröd och Sotenäs Symbioscentrum. Emma är juryordförande i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och skribent med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet. Sedan 2012 driver han bloggen CircularEconomy.se och nyhetsbrevet Veckans cirkulära.

Symbios formges av Hannes Ahremark Studio Ahremark. I sin formgivning strävar Hannes efter att skapa så lite visuellt avfall som möjligt.