Amanda Borneke

Hej, Amanda Borneke!

Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på rivningsföretaget CS riv & håltagning i Göteborg, har skrivit ett gästinlägg om att det är dags för bygg- och rivningsbranschen att börja återanvända och återvinna byggmaterial i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Jag har ställt några snabba frågor till henne.

Hej, Amanda Borneke! Läs mer »

Riv cirkulärt!

Bygg- och rivningsbranschen behöver börja återanvända och återvinna byggmaterial i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Det skriver Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på rivningsföretaget CS riv & håltagning i Göteborg.

Riv cirkulärt! Läs mer »