Regenerationen – återskapa och förbättra ekosystem

Vi behöver krafttag för att lyckas vända utvecklingen åt rätt håll inom klimat och biologisk mångfald. I denna nya föreläsning tar vi er med på en resa in i en annan framtid och vad som krävs för att ta oss dit.