Veckans cirkulära #33 handlar om cirkulära möbelserier från Ikea, giftfri textilimpregnering och Sveriges innovationsriksdag 2018.