Use2Use, norsk-svensk samverkan, Swinga mot corona

Välkommen till Veckans cirkulära #50, om designverktyget Use2Use, slutkonferens för ett norsk-svenskt EU-projekt för cirkulär ekonomi, och ett tips i karantäntider.

1 — DESIGN: Use2Use tar användarens perspektiv i designprocessen
Use2Use är ett designverktyg som nyligen lanserades av chalmersforskarna Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt. Deras forskning har de senaste åren varit inriktad på att undersöka vilket stöd företag kan tänkas behöva för att i större utsträckning designa produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Ett behov som de sett är ett verktyg som sätter fokus på användarperspektivet. Hur kan man som designer göra det enkelt och mer fördelaktigt för människor att hyra, låna, köpa begagnat och på andra sätt cirkulera saker, ”from use to use”. För detta finns nu The Use2Use Design Toolkit som kan användas till att identifiera nya behov och designutmaningar kopplat till cirkulär konsumtion, idégenerera kring nya cirkulära produkter och tjänster, samt utvärdera cirkulära erbjudanden. Verktygen, som är rasande snyggt utformade, består bland annat av frågekort och brickor som kan kombineras på olika sätt. The Use2Use Design Toolkit kan laddas ner gratis, och också beställas i fysisk form.

2 — INSPIRATION: Slutkonferens i norsk-svenskt projekt för cirkulär ekonomi
SMICE (Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi), är ett flerårigt EU-finansierat så kallat Interreg-projekt mellan Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag fylkeskommune i Norge. Jag har under åren följt SMICE med extra intresse eftersom projektet är delvis inspirerat av en rapport om potential för cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen som jag var med och tog fram 2014-2015. Under åren har SMICE stöttat en mängd småskaliga cirkulära initiativ som nyligen presenterades på projektets slutkonferens. Ett av de initiativ som SMICE stöttat är utvecklingen av affärsutvecklingsverktyget Circular Business Model Canvas. Presentationerna, som hölls i kortformatet Pecha Kucha, finns upplagda som klipp på SMICE webbplats. Konferensen finns också i sin helhet på YouTube. Många gånger saknar jag internationell utblick i den svenska diskursen kring cirkulär ekonomi, och det var därför uppfriskande att höra hur man jobbat på den norska sidan i projektet med exempelvis industriell symbios, repartionsverkstäder och marknadsplatser för återbrukat byggmaterial.

3 — CORONA: Swinga hjälp med behövande
Swinga Bazaar, en app för att ”swinga prylar” mellan varandra, det vill säga dela med sig av sina egna och få tillgång till andras prylar genom en delningsplattform, har nu lanserat möjligheten att också byta småtjänster med varandra. Syftet är, i den rådande situationen, att man på ett smidigt sätt ska kunna hjälpa människor i riskgrupper för coronasmitta att handla, hämta paket och mediciner med mera. Fint initiativ!