Uthyrning för fjäll och fritid

Vilka branscher är mest lämpade för affärsmodeller som bygger på uthyrning istället för försäljning? Max Källman har pratat med företagen Sporthyra och Rent-a-Plagg som hyr ut fritidsutrustning.

Det här är det andra av fyra gästinlägg av Max Källman som är baserade på masteruppsatsen Opportunities And Barriers for Circular Economy-Business Models. Länkar till övriga inlägg återfinns längst ned i texten. Eventuella ståndpunkter som uttrycks är skribentens egna och delas inte nödvändigtvis av CircularEconomy.se

Dagens inlägg handlar om Sporthyra och Rent-a-Plagg. Sporthyra hyr ut ett brett sortiment av sportutrustning och säljer, i liten skala, produkter, både begagnat och i nyskick. Företaget finns representerat med hyrbutiker på fem svenska orter. Rent-a-Plagg, som är baserade i Åre, hyr ut kläder och utrustning för skidåkning och friluftsliv och erbjuder utrustningspaket skräddarsydda efter kunders önskemål. Företagen får till största del intäkter genom att hyra ut produkter och är därmed, genom val av affärsmodell, beroende av uthyrning för sin överlevnad. Båda företagen erbjuder uthyrning från en dag upp till minst en säsong.

Tillfälligheter hade stor betydelse när företagens affärsmodeller utvecklades. Sporthyra var från början en liten golfbutik där det behövdes någonting att göra vintertid. Då började Sporthyras grundare Jesper Söderberg med skiduthyrning, varefter verksamheten växte till någonting större än planerat. Grundarna till Rent-a-Plagg vann en idétävling och fick pengar med villkoret att de skulle starta ett aktiebolag. Då var det, som Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg säger, ”bara att köra”. Det fanns också hos båda företagen en drivkraft att ”utmana marknaden” och införa ett nytt tänkande kring konsumtion.

Nattläger på fjället med utrustning hyrd från Rent-A-Plagg: Tält från Hilleberg och ett vandringspaket packat i en ryggsäck från Bergans of Norway.

– Att göra ett avtryck är själva målet, få folk att tänka annorlunda. Produkterna i sig är inte det primära utan det är tankesättet. Om vi får folk att tänka nytt så tjänar vi pengar. Sporthyra är lika mycket en vision som ett företag, säger Erik Liljeberg, vd på Sporthyra.

Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg kände motivation att satsa på uthyrning av kvalitetsprodukter på grund av erfarenheter från den traditionella sporthandeln.

– Miljön var ett av skälen till att vi startade detta. Vi reducerar onödig konsumtion. Du kan hyra bra produkter istället för att köpa billigt som du sen kastar. Jag har jobbat i den klassiska sportbranschen i femton år och där var kvaliteten extremt oväsentlig och miljötänkandet kanske inte det starkaste. Det kändes fel på många sätt. För mitt eget samvete kände jag att jag inte kunde stå bakom det. Då gör jag inget bra jobb heller, berättar Magnus Sellberg.

Eftersom företagen valde att satsa på oprövade affärsmodeller baserade på uthyrning var etablering på marknaden initialt det överordnade målet. Erik Liljeberg på Sporthyra poängterar att det först och främst gäller att få företaget att fungera i ekonomisk bemärkelse. Rent-a-Plagg har viss försäljning för att säkra sin överlevnad, trots att de egentligen bara vill ägna sig åt uthyrning.

– Om sakerna finns till försäljning så lockar vi till oss kunder som vill hyra också. Det är för marknadsföring, och ingenting vi satsar på eller långsiktigt vill syssla med. Det är bara ett sätt att få in nya kunder, säger Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg.

Vi går nu vidare med att titta på vilka möjligheter företagen ser med uthyrning. Båda betonar att de kan erbjuda produkter av hög kvalitet till förhållandevis låga priser.

”Det finns en långsiktig ekonomisk potential eftersom produkterna är kvar som tillgångar i bolaget och kommer generera löpande intäkter utan att nya inköp behöver göras”

– Våra produkter lever längre. Vi behöver inte sätta ett lika högt pris eftersom vi kan använda produkterna om och om igen. Så då räknar vi inte volymer och kan erbjuda en helt annan upplevelse för samma pengar, menar Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg.

Erik LiljebergErik Liljeberg på Sporthyra säger också att kunder kan konsumera utrustning av hög kvalitet till låga priser. Han säger att det är ”låga trösklar” eftersom kunder kan testa ett par skidor en säsong för 900 kronor istället för att behöva spendera 5000 kronor på ett köp. Uthyrning kan också medföra en bättre relation med kunderna eftersom de kommer tillbaka för att lämna utrustningen.

– Då kan vi påverka dem, vi kan säga till kunder som lämnar tillbaka skidor att de också kan hyra kajaker i sommar. Vi får chansen att prata med dem och bygga en relation, säger Erik Liljeberg.

Erik Liljeberg ser också en långsiktig ekonomisk potential eftersom produkterna finns kvar som tillgångar i bolaget och därmed kommer generera löpande intäkter utan att nya inköp behöver göras.

Företagen betonar också enkelheten för kunder. Erik Liljeberg på Sporthyra säger att kunderna uppskattar att de bara kan hämta och lämna färdigslipade skidor och att få hjälp med att serva och reparera produkterna vid behov. Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg talar om detta som ”enkelhet”.

– Vi kan erbjuda enkelhet för kunden. Du kan ju åka på semester i kostym och måste inte ha med dig någonting. Du kan åka utan bagage i stort sett.

”Vi kan erbjuda enkelhet för kunden. Du kan ju åka på semester i kostym och måste inte ha med dig någonting.”

Låt oss nu titta på vilka utmaningar företagen ser med att åstadkomma en framgångsrik uthyrningsverksamhet. Den första utmaningen är att kunderna inte vet om att det går att hyra.

– Det största problemet i dag är att folk inte vet om att man kan hyra. Vet du inte att du kan hyra kläder så letar du inte efter det, säger Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg.

Eftersom kunderna inte vet att uthyrning är ett alternativ så måste företagen arbeta med att få kunderna att lära sig hur det fungerar att hyra och argumentera för varför det är bättre än att köpa.

– Utmaningen är att få kunder att förstå konceptet. Varför det är bra att hyra och varför det i regel är bra ur en ekonomisk synvinkel. Det är plånboken som styr hos folk… När de har förstått det så vill de gärna fortsätta konsumera genom att hyra eftersom det är smidigt och billigt, säger Erik Liljeberg på Sporthyra.

Sporthyras uthyrningserbjudande är flexibelt. Det går att hyra utrustning allt ifrån några dagar upp till en hel säsong.

Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg talar om att det är extra känsligt för folk att hyra produkter som sitter tätt inpå kroppen och att det finns en liten grupp människor som är negativa till deras uthyrning.

– I de kompletta paketen har vi allt utom direkta underkläder för uthyrning. Det är där vi satt gränsen för att ta bort de värsta debattörerna. Det är det nästan värt… Om vi börjar prata kalsonger och sådant blir folk ännu mer negativt inställda, så det är bara för att tysta de värsta som vi har satt gränsen vid att hyra ut underkläder, berättar Magnus Sellberg.

Eftersom företagen startade sin verksamhet baserad på uthyrning så behövde de finansiering. De har haft olika erfarenheter av banker. Erik Liljeberg på Sporthyra säger att när det gäller att övertyga en bank är fördelen att utrustningen finns kvar som tillgång i bolaget. Det negativa är att det inte finns någon att jämföra med för banken i ett inledande skede. Sporthyra har en bra relation med sin bank, men Rent-a-Plagg har andra erfarenheter.

– Att ha kontakt med bankerna har varit som att stå och skrika till en mur. De har inte förstått att det går att tjäna pengar på uthyrning. Bara att försöka förklara eller få dem att förstå… De ser alla produkter vi köper in som en kostnad, men för vår del är det inte en kostnad utan en tillgång. Den ekonomiska modell som finns i dag och som bankerna räknar efter gör att ju bättre vi går desto sämre går det i ekonomiska termer, om man kollar på hur bankerna räknar. Där har vi fått slåss ganska hårt för att förklara det och vi har inte kommit någon vart, säger Magnus Sellberg på Rent-a-Plagg.

”Bankerna har inte förstått att det går
att tjäna pengar på uthyrning. De ser alla produkter vi köper in som en kostnad, men för vår del är det inte en kostnad utan en tillgång.”

Istället för banklån lyckades Rent-a-Plagg klara finansieringsbiten genom att satsa mycket på organisk tillväxt, förhandla betaltider med leverantörer och göra speciallösningar som att låna produkter och ge leverantörer procent på uthyrningar.

Sammanfattningsvis är Sporthyra och Rent-a-Plagg starkt motiverade av att utmana sina branscher och införa ett nytt tänkande kring ägande och konsumtion. De största möjligheterna med uthyrning är att de kan erbjuda produkter av hög kvalitet till låga priser, enkelhet för kunder och att uthyrningsmodellen ger bättre relationer med kunderna över tid. Dessutom har uthyrning potential att, när produkterna är avbetalade, långsiktigt generera stora intäkter med litet behov av materialinköp. De främsta utmaningarna är att kunder inte vet om att uthyrning existerar. En del tycker inte om att hyra, beroende på ovana, status kring ägande eller att plagg som sitter nära inpå kroppen ses som personliga. Företagen har haft olika erfarenheter av banker, men båda tror att det kan vara ett generellt problem för uthyrare eftersom bankerna inte har någon att jämföra med och ser risker med långsamma intäktsflöden.

 

LÄS OCKSÅ
Hej, Max Källman!
JohannaN och Houdini om att hyra ut (del 1 i Max Källmans serie om uthyrningsmodeller)
Cirkulär affärsmodell hos Sporthyra (intervju med Erik Liljeberg på Sporthyra från 2015)