Kvartersnära konsumtion, Outdoor Buddies, Cirkulära Affärer

Välkommen till Veckans cirkulära #60, om framtidens kvartersnära cirkulära konsumtion, Outdoor Buddies hyrmodell för fjällutrustning och tidningen Cirkulära Affärer. 1 — LIVSSTIL: Kvartersnära cirkulär konsumtion
Hur är det möjligt att minska klimatutsläppen från konsumtion av sällanköpsvaror som kläder, möbler och fritidsutrustning med 30 procent till 2030, jämfört med 2010? Nu finns skriften Kvarterets konsumtion 2030 – framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland, en summering av projektet Kvarterets konsumtion 2030 som jag arbetat med under det gångna året, som sökt svar på just den frågan. Fokus har varit unga vuxna på små och medelstora orter – platser där många människor bor, men som varken kan kategoriseras som urbana eller som landsbygd. Samtal och workshops med representanter för näringsliv, kommuner och konsumenter har hjälpt oss att få en bättre bild av nuläget och tänka visionärt kring framtiden, vilket resulterat i två övergripande framtidsscenarier och fyra mer detaljerade koncept: Cirkulärt boende (bostäder anpassade för att underlätta en cirkulär livsstil, med bostadsbolagt som samordnande aktör, se figur ovan), Aktivitetsnära tillgång (smidig tillgång till fritidsutrustning i nära anslutning till utövandet), Cirkulär affärssymbios (butiker, andra verksamheter och konsumenter i samverkan som i ett ekosystem) och Ortsanda som får det att hända (för att få lokala aktörer och invånare att arbeta tillsammans för ovanstående och liknande initiativ). I arbetet har vi bland annat använt affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas och Use2Use Design Toolkit. Nu på onsdag 24 februari har du möjlighet att delta på En förmiddag med Kvarterets konsumtion 2030, där vi presenterar koncepten och öppnar för diskussion kring hur de kan realiseras i kommande arbete. Projektet är initierat av Science Park Borås och ingår i Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030. Skriften kan beställas i tryckt form, se pressmeddelande för kontaktinfo.

2 — NYA AFFÄRSMODELLER: Hett att hyra från Outdoor Buddies
I en liftkö en marsdag 2013, när Emelie och Magnus Sellberg precis flyttat till Åre, föddes idén till det som idag är företaget Outdoor Buddies. De kollade vad folk hade på sig när de åkte skidor och noterade att en del hade svindyra skidställ, kläder som ofta hänger oanvända i nåt förråd större delen av året – medan andra åkte i jeans och andra mindre optimala plagg. Outdoor Buddies (som tidigare hette Rent-A-Plagg) kan skapa värde för bägge dessa grupper genom att de hyr ut kläder och annan utrustning för fjällaktiviteter. Det blir billigare än att köpa, utrustningen tar inte upp nån plats när den inte används, och samtidigt sparas miljön när färre prylar behöver tillverkas. De första åren mötte Emelie och Magnus mycket oförståelse från både outdoorbranchen och potentiella kunder. Men saker och ting har långsamt ändrat sig och företaget har växt i takt med att kundkretsen breddats. Nu vill de bygga upp lokala hubbar för uthyrning ute i landet och så småningom expandera ut i Europa. Utemagasinet slår upp Outdoor Buddies stort i sitt februarinummer i ett reportage där man följt med Emelie och Magnus på topptur utanför Åre (omslaget ovan). Reportaget finns tyvärr inte online men för den hugade och snabbe så finns tidningen i butik någon vecka ytterligare. Även tidningen Cirkulära Affärer (se nedan) har ett reportage om Outdoor Buddies i sitt senaste nummer, vilket är tillgängligt online. Jag har följt Magnus och Emelie lite på avstånd under åren, träffat dem nån gång i Åre, och gläds åt att det rör på sig. För den som vill titta närmare på affärsmodellen är ett detaljerat exempel i handledningen till Cirkulär Business Model Canvas inspirerat av Outdoor Buddies, och Cirkulära Sverige, en portal för Sveriges cirkulära aktörer som lanserades i höstas, presenterar också grundstenarna i deras affärsupplägg. Outdoor Buddies har hemleverans till hotell och stugor i Åre och levererar per post till övriga landet.

3 — INSPIRATION: Tidningen Cirkulära Affärer i vässad kostym
Det släpps strategier och handlingsplaner för cirkulär ekonomi på nationell nivå, det släpps rapporter, det ordnas konferenser, det pratas och pratas, storföretagen sätter upp mål om att vara helt cirkulära (eller kanske bara lite grann) till det och det årtalet. Det går att uppfatta läget för cirkulär ekonomi i Sverige på ovanstående sätt. Mycket av detta är måhända nödvändigt, men det är också mycket som blir svävande och malande och rätt så tråkigt. Ett helt annat intryck får man om man dyker ner i tidningen Cirkulära Affärer och tar del av ett cirkulärt Sverige i full swing, med ett myller av företag och entreprenörer som är drivna och innovativa och pekar ut riktningen inför framtiden på ett mer konkret sätt. Cirkulära Affärer är i första hand en medlemstidning för affärsnätverket CirEko som gör reportage om och kortare nedslag hos de många medlemsföretagen. Tidningen har fått en ansiktslyftning inför det senaste numret och känns lite mer magasin än medlemstidning än tidigare. I detta nummer ryms ett längre reportage om Sculptur, ett företag startat av äventyraren Glenn Mattsing, som 3D-printar designmöbler av återvunna och återvinningsbara material, ett annat om ovan nämnda Outdoor Buddies, samt kortare texter om att Repamera, som lagar kläder via postleverans, fått ett storkontrakt med H&M, om Circula, ett spel från Finland för att få igång tankarna kring cirkulära affärsupplägg, den världsunika textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö och den tillika världsunika processen för kemisk textilåtervinning som Re:newcell utvecklat och nu skalar upp vid en ny anläggning utanför Sundsvall. Mycket inspirerande att läsa om att allt detta händer – och en stor eloge till illriga Ann-Sofie Granzell som byggt upp CirEko och Cirkulära Affärer på några få år. Cirkulära Affärer har ett onlineflöde av nyheter  på CA.se, med länk till den tryckta tidningen som e-variant uppe i menyn. För att få tidningen hem regelbundet kan man bli medlem i CirEko som privatperson, enstaka exemplar kan också skickas till intresserade.