Ta vara på spillenergi, Upcycling i Accra, Circular Economy Outlook

Välkommen till Veckans cirkulära #59, om att ta vara på spillenergi, upcycling i Accra och Cradlenets rapport om nuläge och framtid för cirkulär ekonomi i Sverige.

1 — INDUSTRIELL SYMBIOS: Ta vara på spillenergi för lokala energiflöden
I visionen om en cirkulär ekonomi ingår att alla processer drivs av förnybar energi, men sällan pratar man om möjligheten att effektivisera och skapa lokal energitillförsel genom att ta vara på spillenergi. Nu finns min och hållbarhetskonsult Emma Dalvägs andra text om industriell symbios ute och där har vi tittat på hur energi kan tas tillvara på olika sätt så att ett utflöde från en aktör blir inflöde hos en annan. Med hjälp av uppdaterad forskning och såväl storskaliga som småskaliga exempel från en rad olika områden beskriver vi de möjligheter som finns, och argumenterar för att det är nödvändigt att ta vara på spillenergi i mycket högre utsträckning om Sverige ska nå sina högt uppsatta mål på energiområdet. Den första texten i serien handlade om vatten i industriell symbios. Foto Paweł Czerwiński

2 — FOTO/MODE: Saker är inte gjorda för att slängas
Klädindustrin står för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen och är som bransch världens näst största konsument av vatten. Modets ständigt ökande tempo genererar enorma mängder avfall och andra hands-flöden av plagg som inte sällan hamnar på gigantiska marknader i länder som Ghana, Nigeria och Kenya. Fotografen och stylisten Sackitey Tesa har samarbetat med filöverföringstjänsten WeTransfers magasin om kreativitet, WePresent, i fotoserien Atsɛɛ niŋ afɔɔɔ, på engelska things are not meant to be thrown away”. Tesas fotoserie utgår från det arbete som görs av de många upcycling-skräddare som arbetar på Kantamanto i Accra, Ghanas största second hand-marknad. Det vanliga är att de som jobbar med upcycling på denna typ av marknader skapar plagg med logotyper för västerländska märken väl synliga, för det är det som människor vill ha. I det här projektet har upcycling-skräddarna istället fått möjlighet att fritt utforska den kreativa potenialen i upcycling av plagg. Resultatet? Sjukt imponerande och definitivt mer haute couture än kedjemode.

3 — RAPPORT: Cirkulär utblick 2021
Den 3 februari släpper Cradlenet, en organisation som arbetar för att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige, rapporten Circular Economy Outlook 2021. Mot bakgrund av att den svenska regeringen under 2020 presenterade en nationell strategi för cirkulär ekonomi och att flera stora svenska företag under det gångna året satt upp ambitiösa mål för cirkuläritet har Cradlenet undersökt hur långt Sveriges största bolag har kommit i sitt arbete med cirkulär ekonomi. Rapporten presenteras under ett frukostevenemang (anmälan här) där diskussionerna kommer röra sig kring frågor som vilka de största barriärerna är för en snabbare utveckling och hur bättre förutsättningar skapas för cirkulära affärsmodeller. Medverkar gör bland annat Anders Wijkman (ordförande Circular Sweden), Mattias Lindahl (professor i miljödriven produkt- och tjänsteutveckling vid Linköpings Universitet), Malin Ljung Eiborn (BillerudKorsnäs), Sebastian Holmström (Inrego) och Cradlenets ordförande Carolina Togård.