symbios_liten

Hej! Du är en av alla de länkar som gjort boken Symbios möjlig. Nu har det snart gått ett år sedan boken kom ut.

Vid den här tiden för ett år sedan höll vi som bäst på att lägga sista handen vid boken Symbios. Med den utveckling som varit i omvärlden sedan dess, med stigande priser på energi och råvaror, har argumenten för industriell symbios stärkts. Vi har märkt ett ökat engagemang och förståelse kring frågan från flera håll under året.

Exemplen är många på hur priset på resurser påverkats av kriget i Ukraina. Allra mest uppenbart är förstås energiområdet – där har symbiossamverkan stor potential att skapa högre energieffektiviet. Enligt den nyutkomna rapporten The Worlds Largest Untapped Energy Source: Excess Heat från teknikkonsultbolaget Danfoss uppgår den överskottsenergi som produceras runt om Europa till 2860 TWh per år, nästan lika mycket som EU:s totala behov av uppvärmning och varmvatten. Enorma mängder värme släpps rakt ut i luften från tung industri inom till exempel kemikalieframställning, stål och betong – liksom från datahallar. En intressant teknisk lösning som vi skriver om i boken är Eon:s framtidssatsning Ectogrid, decentraliserade energisystem som balanserar anslutna fastigheter mot varandra och kan ta vara på lågtempererad spillvärme från exempelvis närliggande industrier eller datahallar.

Ett annat exempel är hur de redan innan krigsutbrottet historiskt höga priserna på konstgödsel stack iväg ytterligare eftersom Ryssland och Belarus är betydande exportörer. Även om priset nu har dalat något är argumenten starka för att hitta alternativ till konstgödsel. De näringsämnen som behövs inom jordbruket finns att tillgå i samhällets restflöden – i boken skriver vi om Ekobalans, ett startupbolag som utvecklat en process för att utvinna rent fosfor och kväve ur rötresten från biogasframställning. Slutprodukten blir pellets som
ersätter traditionell konstgödsel och kan användas i lantbrukares befintliga spridningsmaskiner. Vi tycker det är spännande att följa Ekobalans resa, bland annat med etableringen av en ny anläggning utanför Bjuv i Skåne.PRAT OM SYMBIOS

Under året som gått har vi rest runt i landet och talat om boken och möjligheterna med industriell symbios. Vi har pratat för småföretagare såväl som medarbatare och ledningsgrupper på storbolag, för näringslivschefer på kommuner och för regionala utvecklingsaktörer. För vissa har industriell symbios varit något helt nytt, andra har redan haft en boll i rullning mot en symbiosetablering. Under resans gång har vi blivit filmade och intervjuade, här är ett axplock av det:

01 Korta filmer där Emma introducerar industriell symbios, skapade av Innovatum Science Park i Trollhättan
02 Tobias föreläser om symbios i Linköping, inbjuden av Energikontor Östergötland
03 Emma i podden Heja Framtiden, inspelad på mässan Nordic Sustainbility Expo, samt poddaren Christian von Essens bloggpost om industriell symbiosTA PÅ SYMBIOSGLASÖGONEN

Ett första steg för att utforska potentialen för industriell symbios i en verksamhet är att ta på sig "symbiosglasögonen". Det innebär att lära sig grunderna inom området och sedan titta med dessa nya glasögon på den egna verksamheten, där det sannolikt finns affärmöjligheter från avfall och överskott som tidigare setts som problem och kostnader. Vi håller workshops med utgångspunkt från Input-Output-modellen, ett enkelt formulär där deltagarna listar inflöden och utflöden i sin verksamhet, för att därefter diskutera möjliga kopplingar till andra aktörer. Hör av dig om du är intresserad av att vi kommer och håller workshop (kombinerad med en kunskapshöjande föreläsning baserad på boken) i något sammanhang där du är verksam. Vill du använda Input-Output-modellen på egen hand finns formuläret för nedladdning här och instruktioner här (skrivna för en tidigare version av formuläret men grundidéerna är desamma).Det här är det sista utskicket vi gör om boken i den här formen. Om du vill ha fortsatta uppdateringar om boken och annat som rör sig i vår värld är du välkommen att prenumerera på våra respektive nyhetsbrev (Emma Tobias) och kika in på bokensymbios.se som vi kommer uppdatera under våren med mer material. Följ oss även gärna på LinkedIn (Emma Tobias). Vi blir också glada om du sprider ordet om boken i dina kanaler – så ser vi tillsammans till att ställa om till en framtid full av symbiossamverkan!Emma Dalväg
Tobias Jansson

bokensymbios.se

Boken finns ute i handeln och kan köpas på exempelvis Adlibris och Bokus.

IMG_01 Tobias håller workshop om symbios för företagare och kommunfolk på buss mellan Jokkmokk och Östersund
IMG_02 Emma på scen i Jönköping under ett evenemang som ordnades av bland annat CSR Småland
IMG_03 Emma med ett glatt gäng på en tvåveckors kurs i industriell symbios (del av Lysekils kommuns yrkesutbildning inom fisk och skaldjur)
IMG_04 Tobias använder Input-Output-modellen i Jakobstad, Finland, bland annat med representanter för den stora yachtbåtsindustrin på orten
IMG_05 Tobias med deltagare på föreläsning om symbios för Växjöinitiativet, ett klimatmålsavtal mellan företag och Växjö kommun
IMG_06 Emma med Eva Karlsson, vd på outdoormärket Houdini i samband med föreläsning och samtal om symbios i Houdinis butik i Stockholm