Ronneby vill bli europeiskt center för cradle to cradle

En europeisk mötesplats för inspiration och utbildning inom cradle to cradle. Johan SandbergCefur vill sätta Ronneby på den cirkulära kartan.

När högskolan flyttade från Ronneby till Karlskrona för två år sedan uppstod ett tomrum. Politiker och företrädare för näringslivet kände att det fanns ett behov av att koppla ihop kommunens företag med forskning, för att driva samhället framåt. De började titta på olika områden och 2010 fick Johan Sandberg möjlighet att åka till Holland för att besöka några av de många företag som jobbar enligt cradle to cradle-principerna där – och tog direkt till sig konceptet.

Varför fastnade du för cradle to cradle?

– Med en bakgrund som väldigt aktiv inom miljörörelsen som ung och sen hela livet som affärsman och företagsledare, så kände jag att jag kom hem. Den här kombinationen av att man faktiskt kan skapa värde även för företag utan att slita ut jorden, det kändes som något som passar mig väldigt bra.

När Johan kom tillbaka till Ronneby kände han sig ”uppjagad”, som han säger, över det han sett i Holland och ville få saker att hända på hemmaplan. Kommunstyrelsen hakade på och tog på kort tid fram ett ramverk för hur de skulle kunna arbeta med cradle to cradle, och lyckades också hitta finansiering för det.

Resultatet blev Cefur, ett forsknings- och utvecklingscentrum med cradle to cradle i fokus. Cefur fick extra skjuts när det visade sig att fler företag i Blekinge än Johan hade klart för sig jobbade med polymerer.

– Där har man ju problem som har att göra med hur vi får tillbaka materialet, hur vi kan jobba med mer säkra material och så vidare.

Ni planerar ett showroom för cradle to cradle-produkter i Ronneby. Berätta!

– Det finns inget bra ställe idag i Europa dit man kan åka och titta och lära sig om cradle to cradle. Det finns en materialdatabas med produkter på hyllor, men det saknas en riktig mötesplats. Och vi är inte dummare än av vi tycker att det skulle vara kul att försöka knipa den platsen.

Idén är att skapa ett showroom för att kunna motivera, inspirera och utbilda människor i cradle to cradle. Allt från skolklasser till industrifolk.

– Det blir en massa pekskärmar med information. Men jag vill framförallt visa produkter. Och när jag visar en Nike-sko som är cradle to cradle-certifierad så vill jag gärna visa varför den är det. Vad adderar det för värde?

Cefurs showroom planeras att öppna i två faser. Den första kommer att vara fokuserad på ett projektrum, ett center för dialog med medborgare och andra intressenter kring de byggprojekt som kommunen bedriver för tillfället, i cradle to cradle-anda. Parallellt byggs ett mer omfattande showroom med fokus på information om cradle to cradle och certifierade produkter.

Sverige är inte först på bollen när det gäller cradle to cradle, vad beror det på?

– Att det blivit stort i Holland var nästan en slump som jag förstår det. En tevedokumentär om cradle to cradle som sändes fick enormt genomslag. Den hajpades, det var så det började. Och så började rätt människor engagera sig, höga politiker och professorer. Jag tror att de har en kultur i Holland där de är öppna för att titta på sådana här saker.

Vad tror du krävs för att det ska lyfta i Sverige?

– Det finns en väldig kraft här nu med Cradle Net. Men jag tror att vi behöver hitta goda exempel. Vi har ju några spännande case, bland annat ett litet möbelföretag som inte ligger så långt härifrån, Ikea heter det. De har haft ett par workshops om cradle to cradle och en stor artikel i sin personaltidning. En sån grej skulle göra väldigt mycket, om ett sådant företag skulle ge sig in i det här, det skulle betyda allt.

 

Bilden visar en vy över Ronneby, foto Johan B / Creative Commons 

Lämna en kommentar