Visionärt på Cirkulär Salong

Med Cirkulär Salong vill föreningen Cradle Net skapa ett evenemang som sprider tankarna om cirkulär ekonomi i Sverige. Den 17 november var det premiär för ett koncept där flera städer har möjlighet att delta, via videolänk.

Cradle Net finns i nuläget i Stockholm och Göteborg och under Cirkulär Salong den 17 november ägde programmet rum på The HUB i Stockholm, med videoutsändning till Pavement i Göteborg. Trots vissa tekniska barnsjukdomar bådade det gott inför framtiden då Cradle Salong är tänkt att sändas till fler städer runt om i landet, med skiftande värdskap.

Moderatorerna Stuart Pledger (Cradle Net / Sustainable Leadership Lab) och Sandra Kinnaman (The Good Tribe) guidade besökarna genom ett digert program som innehöll såväl inspiration och visionärt tänkande som praktiska exempel på tillämpning av cirkulära principer inom forskning och näringsliv.

Rebecka Carlsson, språkrör för Grön Ungdom, inledningstalade om sin syn på cirkulär ekonomi som en drivkraft för att skapa nya jobb. Joel SmedbergWaste Enlightenment berättade om hur de skapar armaturer med hjälp av återbrukade LED-lampor från plattskärmar – något han fick viss kritik för från uppmärksamma åhörare som menade att de inte ”sluter cirkeln” eftersom Waste Enligtenments produkter förutsätter fortsatt icke-resurssmart produktion av plattskärmar. Johan Felix, Chalmers Industriteknik, talade om banbrytande svensk forskning som ger ”upcycling” av elektronikavfall. Elisse GrosseWhite arkitektbyrå inspirerade till att försöka förstå drivkrafter hos uppdragsgivare för att göra det möjligt att kunna bygga framtidsvänligt. Avslutade talarblocket gjorde Bengt-Åke Freiman på golventreprenadföretaget Tretum som jobbar med cradle to cradle-certifierade mattor från Shaw.

Dagen avslutades med en ”innovation session” – som Stuart Pledger kallade det på sin charmiga amerikansk-kryddade svenska – där besökarna fick möjlighet att utveckla nya cirkulära perspektiv på vanliga produkter som en säng, en stekpanna och en disktrasa.

Du kan ta del av Cradle Salong från den 17 november på Bambuser:

NÄSTA CIRKULÄR SALONG I FEBRUARI/MARS 2013

Nästa Cirkulär Salong planeras till månadsskiftet februari/mars 2013, med Göteborg som värdstad. Vill du anordna Cirkulär Salong i någon annan stad än Stockholm och Göteborg och vara med på videolänk? Skriv till Jeppe Larsen, ordförande i Cradle Net.

 

Stillbilderna är från ”innovation session”, Jens Reutercrona, Cradle Net och bland andra Rebecka Carlsson, Grön Ungdom (vid bordet) + Stuart Pledger (vid blädderblock och projektion), foto Jeppe Larsen

Lämna en kommentar