Topp 10 evenemang i Almedalen

Årets stora seminarie- och mingelbegivenhet står för dörren i Visby – här listar jag de 10 evenemang med tema cirkulär ekonomi som känns mest relevanta under Almedalsveckan, och som jag själv kommer besöka och/eller delta på. Kanske ses vi i vimlet!

Det finns givetvis fler evenemang som är intressanta och relevanta, men urvalet nedan är gjort utifrån att det ska vara möjligt att besöka alla som är listade, alltså inga överlapp. Jag har försökt hitta en balans mellan sådant som blir mycket strategiprat och politisk debatt och sådant som ligger närmare konkreta samtal om produkter, material och affärsmodeller, samt försökt få med ett eller annat som kanske inte är självklart i den svenska diskursen kring cirkulär ekonomi, som regenerativt jordbruk.

 

Måndag 3 juli

Cirkulär ekonomi inom arkitektur – och byggsektorn, när händer det?
Beskrivning: ”Mänskligheten står inför en stor samhällsomvandling driven av klimatanpassningar. Nuvarande linjeekonomi, producera – konsumera – släng är ohållbar och cirkulär ekonomi måste bli den nya normen inom samhällsbyggnadssektorn, men hur går vi från ord till handling?”
Arrangör: Sweco Architects
Medverkande: Susanna Hultin, affärsutvecklare cirkulär ekonomi, Sweco Architects, Anders Wijkman, samhällsdebattör, Anders Torell, digital affärschef, NCC och Loop Rocks
Tid & plats: 13.00-14.00. Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A.

 

Går vägen mot framtiden i cirklar?
Beskrivning: 
”Kan våra it-produkter återanvändas innan de återvinns? Innebär fler 3D-skrivare att transportbehovet minskar? Ett samtal om it och cirkulär ekonomi.”
Arrangör: HP
Medverkande: Mats Williander, forskningsledare, Viktoria Swedish ICT, Fredrik Nilsson, marknadschef, Inrego, Stina Behrens, hållbarhetsstrateg, Transformator Design och styrelsemedlem i Cradlenet, Ulf Qviberg, vd, 3D Center, Daniel Antonsson, chef för partnerorganisationen i Sverige, HP
Tid & plats: 16:00 – 16:45. Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14.
Kommentar: Detta ser jag fram emot, bör kunna bli konkret med diskussioner nära produkt och affärsmodell.

 

Tisdag 4 juli

Avfallspolitiken nu och i framtiden
Beskrivning: ”Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Hur kommer avfallspolitiken att utvecklas och vilka frågor bör prioriteras framöver?”
Arrangör: Avfall Sverige
Medverkande (bl a): Claes Thunblad, ordförande, Avfall Sverige, Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige, företrädare för samtliga riksdagspartier.
Tid & plats: 10.15-11.15. Högskolan, Cramérgatan 3, sal D22.
Kommentar: Viktigt seminarium, men också viktigt att komma ihåg att cirkulär ekonomi är så mycket mer än avfallshantering.

 

Ny studie om hållbarhet och innovation – var ligger din verksamhet i den 6:e tillväxtsvågen?
Beskrivning: ”Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. Det krävs en stark förändringsförmåga för att maximera möjligheterna. Ligga i framkant eller avvakta – vad är Risky Business och vad är Business Sense? Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt.”
Arrangör: Centigo
Medverkande: Johan Hassel, vd, Global Utmaning, Lars-Göran Andersson, vd, HSB Göteborg, Ola Alterå, rådgivare energi och cirkulär ekonomi, Daniel Steinholtz, rådgivare hållbart företagande och författare, Centigo
Tid & plats: 12.45-13.30. Teatersalongen, Teaterskeppet.
Kommentar:
En viktig pusselbit i den cirkulära utvecklingen är digitaliseringens möjligheter med Internet of Things, 3D-skrivare med mera. Det här seminariet tar bredare grepp än så men det ska bli intressant att höra vilka beröringspunkter med cirkulär ekonomi som tas upp.

 

Sverige behöver en strategi för cirkulär ekonomi – varför går det så långsamt?
Beskrivning: ”Sverige behöver växla upp takten mot en cirkulär ekonomi. Ökad återvinning och fler cirkulära produkt- och materialflöden är avgörande för utvecklingen. Vad behövs för att mer material ska cirkulera och för att cirkulära produkt- och materialflöden ska bli lönsamma i förhållande till de linjära?”
Medverkande (bl a): Anders Wijkman, ordförande, ÅI, Ola Alterå, regeringens utredare cirkulär ekonomi, Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA, Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC, företrädare för Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, Johan Hedelin, chef analysavdelningen, Konkurrensverket, Helena Karlsson, vd, Ragn-Sells, Nina Ekelund, moderator, 2050
Tid & plats: 14-15.30. Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.
Kommentar: Troligtvis det tyngsta seminariet om cirkulär ekonomi under veckan.

 

Onsdag 5 juli

Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte
Beskrivning:
”En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. Agroforestry är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. Så varför satsas det inte mer på agroforestry i svenskt bistånd?”
Arrangörer: Agroforestry Network, Vi-skogen, SIANI, Focali, SLU Global, Stockholm Environment Institute
Arrangörer:
Medverkande (bl a): Henrik Brundin, vice vd, Vi-skogen, Anders Malmer, professor och föreståndare, SLU Global, Ulrika Modéer, statssekreterare till Isabella Lövin, Utrikesdepartementet, Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
Tid & plats: 11-11.45. Sverige i världen, Donnersgatan 6.
Kommentar: Inte givet att det här är cirkulär ekonomi, men jag intresserar mig mer och mer för det gröna kretsloppets roll i den cirkulära ekonomin och hur man kan prata om sådant som agroforestry, permakultur, plöjningsfritt jordbruk etcetera inom det cirkulära ramverket, som regenerativt jordbruk.

 

Plast – en resurs i den cirkulära ekonomin i stället för skräp?
Beskrivning: ”Plastskräp fyller våra hav. Samtidigt är plast ett resurseffektivt material som behövs i ett hållbart samhälle. Plast används i fler och fler produkter eftersom det är ett lätt, starkt, ekonomiskt och tekniskt hållbart material. Kan ett plastreturraffinaderi göra Sveriges plastanvändning cirkulär?”
Arrangörer: IKEM, Teknikföretagen
Medverkande (bl a): Lars Josefsson, professor of the practice Hållbar utveckling, Chalmers, Åsa Romson, riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, Miljöpartiet, Cecilia Nord, director responsible sourcing, Electrolux, Elin Hermansson, projektledare, Hållbar Kemi 2030
Tid & plats: 13.45-14.45. Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

 

Torsdag 6 juli

Möbler, inredning och hållbart återbruk – ett långt och lyckligt liv i den cirkulära ekonomin
Beskrivning:
”Möbler är mode, mode är nu. Men hållbara möbler och inredningar kräver att nutid knyts ihop med dåtid och framtid. Hur och vem värderar och bestämmer livslängden för våra möbler och de saker vi omger oss med? Vad och vem driver omställningen från nytt till reparation, återbruk och redesign?”
Arrangör: Göteborgs universitet
Medverkande (bl a):  Anna Bohlin, docent vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs Universitet, Michaela Holmdahl, återbruksinredare, reCreate Design Company, Jenny Ekman, Projektledare, Möbelbruket, Stefan Lundberg, VD, Lundbergs möbler
Tid & plats: 10.30-11.30. Västsvenska arenan, intill kruttornet vid Almedalsparken.

 

Hur vi når höjda mål med bättre och mer återvinningsbara förpackningar?
Beskrivning: ”Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim m m och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar.”
Arrangörer: Dagens Nyheter, FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Medverkande (bl a): Kent Carlsson, vd FTI, Tobias Jansson, CircularEconomy.se, Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM
Tid & plats: 13.15-14. DN-tältet, Strandvägen 4.
Kommentar: Här bidrar jag med en spaning om framtidens förpackningar och ingår i ett panelsamtal.

 

Mer återvinningsbara plastförpackningar
Beskrivning: ”Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Vi fördjupar oss i riktlinjerna för hur producenter kan välja smartare och mer återvinningsbara förpackningar.”
Arrangör: FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Medverkande (bl a): Kent Carlsson, vd FTI, Tobias Jansson, CircularEconomy.se
Tid & plats: 14.15-15.45. Högskolan, Cramérgatan 3, sal E30.
Kommentar: Här bidrar jag bidrar med en spaning om framtidens förpackningar. Avslutas med workshopmoment om plastförpackningar.

 

Foto Malin Ericsson / Region Gotland