Rundbalshuset, cirkulära mikroföretag, Långlivat

Välkommen till Veckans cirkulära #62, om ett hus i halm och lera, Göteborgs stads undersökning om cirkulära mikroföretag, och utställningen Långlivat på sommarturné.


1 — ARKITEKTUR: Husdrömmar om hus i halm
Det gick åt 497 halmbalar, 30 ton lera – och en hel del hästskit – och det har tagit fyra år att bygga, men under sommaren blir Rundbalshuset i Kassjö utanför Umeå klart för inflyttning. Laura Vidje, ursprungligen från Berlin men numera bosatt i Umeå, har figurerat en hel del i olika sammanhang med koppling till cirkulär ekonomi i Sverige – nu figurerar hon också i vårens säsong av Husdrömmar på SVT, där hon och maken Erik låtit Anne Lundberg och Gert Wingårdh följa deras bygge av världens sannolikt nordligaste så kallade halmbalshus, med väggar uppbyggda av halmbalar och lera. Huset är designat utifrån cirkulära principer: det är anpassat till platsens förutsättningar, hälsosamma naturliga material som kan gå tillbaka till den biologiska metabolismen har använts, och att huset är runt gör det mer energieffektivt än motsvarande boendeyta i rektangulär form. Förutom Laura och Eriks engagemang och vedermödor bjuder avsnittet av Husdrömmar också på Gert Wingårdhs försök att sätta eld på vanliga och byggcertifierade halmbalar, tillresta tyska släktingar som ger ett handtag med halmen, intressant historia om byggteknikens ursprung i Nordamerika – och varför hästskit är en viktig del av den. Vill du veta mer om Rundbalshuset? Laura och Erik håller onlinekurser och tar emot studiebesök, och uppdaterar aktivt på Instagram. Avsnittet av Husdrömmar kan ses till 2 oktober.


2 — RAPPORT: Att främja cirkulära mikroföretag
Cirkulära mikroföretag är företag med upp till tio anställda som från start skapats kring en cirkulär affärsmodell. Under hösten 2020 genomförde Göteborgs stad intervjuer med 18 företag i den här kategorien, på olika håll i landet, för att ta reda på deras behov i vardagen. Bland de intervjuade företagen fanns främst små aktörer inom delningsekonomin, med fokus på prylar, kläder och ytor. Det långsiktiga syftet från stadens sida är att främja ett företagsklimat som ökar möjligheterna för människor att konsumera produkter och tjänster på ett cirkulärt, framtidsvänligt sätt. Resultatet har nyligen landat i en rapport författad av Emma Öhrwall och Afra Noubarzadeh, som genomfört studien. Huvudfrågan är hur Göteborgs stad kan skapa bättre förutsättngar för cirkulära mikroföretag, och studien har identifierat tre viktiga behov: Testarenor där företagen kan få tillgång till en begränsad del av marknaden, till exempel i bostadshus eller på grönytor; exponering för företagens tjänster genom att kommunen ordnar evenemang, workshops och mötesplatser; och slutligen hjälp att påverka konsumtionsbeteenden som normaliserar tillgång framför ägande. Delar av innehållet presenterades av rapportförfattarna på ett webbinarium i december 2020.

3 — UTSTÄLLNING: Långlivat på sommarturné
Förra våren hade jag förmånen att få vara med och arbeta med utställningen Långlivat: Om bruk och återbruk – cirkulär ekonomi när det är som bäst som lyfte fram byggadsvård som en viktig del i det cirkulära samhället. Under sommaren 2020 stod utställningen utanför vackert belägna Nääs slöjd & byggnadsvård vid sjön Sävelången i Västergötland. I år är Långlivat ute på sommarturné och efter ett nedslag i Hjo under våren befinner sig utställningen på Forsviks bruk fram till 22 augusti, turnén avslutas sedan i Lysekil 25 augusti till 7 september. Till utställningen hör ett antal fördjupande texter, som jag bidragit till.