Symbios, SNIUS, cirkulär explosion

Välkommen till Veckans cirkulära #63, med tema industriell symbios. Under våren har jag ägnat mycket tid åt detta område, vilket resulterat i boken Symbios som kommer i höst.

1 — INSPIRATION: Nu kommer vår bok om industriell symbios
I en skog lever träden i tät symbios med svamptrådar i marken. Träden får hjälp att suga upp näring ur jorden, svampen får socker i utbyte. Hur skulle det se ut om verksamheterna i våra mänskliga samhällen levde i sådan nära samverkan kring resurser, likt organismer i naturen?I höst kommer boken Symbios som jag och Emma Dalväg skrivit. Den behandlar området industriell symbios, det vill säga hur ett företags avfall eller överskott blir resurs för ett eller flera andra företag. Symbiossamverkan är en särskild form av cirkulär ekonomi som handlar om att ta hand om restflöden som uppstår i produktionen och cirkulera dem vidare lokalt. Belastningen på miljön minskar och stora fördelar skapas för näringsliv och lokalsamhälle. Med Symbios vill vi inspirera läsaren att ta på sig ”symbiosglasögonen” och få syn på överskott och avfall som kan bli resurser. Med befintliga exempel visar vi att industriell symbios är ett skalbart koncept som händer här och nu. Vi förklarar också viktiga begrepp och bidrar med praktisk kunskap kring att etablera en symbios. Boken formges av Hannes Ahremark på Studio Ahremark.

2 — KUNSKAP & NÄTVERK: Industriell symbios i Sverige
För den som vill lära sig mer om industriell symbios och botanisera bland olika initiativ i Sverige finns den välfyllda webbplatsen Industrialsymbiosis.se till hands. Här presenteras lokala exempel på symbiossamverken i kommuner som Norrköping, Sotenäs, Malmö, Helsingborg (ovan), Bjuv och Karlstad, med utförliga beskrivningar och flödeskartor. Korta filmer med forskare och andra personer som varit viktiga för utvecklingen av symbios i Sverige kompletterar, liksom texter om att skapa och utveckla en livskraftig symbiosamverkan. Bakom webbplatsen står SNIUS (Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios), ett nationellt nätverk och resurscentrum för industriell symbios som funnits sedan 2015, med en forskargrupp på Linköpings universitet som igångsättande kraft. SNIUS arbetar för att öka engagemanget för industriell symbios i Sverige och att främja kapaciteten hos kommuner och regioner att stödja utveckling av samverkan i symbiosform.

3 — REGIONAL SATSNING: Cirkulär explosion i Kronoberg och Kalmar
För ett litet tag sedan damp ett nyhetsbrev ned i min inbox med ämnesraden ”Cirkulär explosion på väg!” Det regionala projektet CRKKL (Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län), som avslutades i juni, har pågått under tre år och varit en enorm satsning för att tända gnistan för cirkulär ekonomi i denna landsända. Nu övergår arbetet för cirkulär ekonomi i ordinarie verksamhet, med ambitionen att växla upp – bland annat med flera typer av företagsstöd, forskningsprojekt och undersökning av marknadspotential för Re:Bygg Markaryd, en  återbruksdepå där rivningsmaterial som inte är avfall kan återbrukas. Mest intressant utifrån ett symbiosperspektiv är en förstudie om cirkulära modeller för livsmedelsindustrin i Vimmerby, med fokus på vatten. Under 2020 hade jag tillsammans med bland annat Emma Dalväg uppdrag av CRKKL att kartlägga potentialen för industriell symbios i regionen. Vi identifierade då just Vimmerby som särskilt intressant, och det är förstås väldigt spännande att denna förstudie nu görs. CRKKL:s nyhetsbrev innehåller också intervjuer med intressanta personer med koppling till cirkulär ekonomi i regionen samt tips på finansieringsmöjligheter. Hatten av för CRKKL!