Biologiska mångfaldens dag, mäta cirkularitet, Recolab

Veckans cirkulära #74: Om biologiska mångfaldens dag, en metod för att mäta cirkularitet och öppet hus på Recolab i Helsingborg.

1 – Biologiska mångfaldens dag

Mångfalden av biologiskt liv på jorden minskar i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. En rik biologisk mångfald, det vill säga variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, är en förutsättning för att motverka klimatförändringen och hantera extremväder. I The Global Risks Report 2024 från World Economic Forum listas förlusten av biologisk mångfald som den tredje allvarligaste risken det globala samhället har att hantera, med ett 10-årsperspektiv. Deppigt? Ja, definitivt. Biologiska mångfaldens dag, som infaller idag 22 maj, är ett bra läge för reflektion över sakernas tillstånd, kanske genom att läsa Johanna Ståls text om sambandet mellan biologisk mångfald och kolinlagring i skogar, följt av lite lättsammare aktiviter som artbingo ikväll.

2 — Metod för att mäta cirkularitet

Det som mäts blir gjort, brukar man säga, och det gäller förstås i allra högsta grad satsningar inom cirkulär ekonomi. Under början av året arbetade jag med projektet Mäta och kommunicera cirkulär ekonomi på uppdrag av Ekocentrum i Göteborg. Att mäta gör det möjligt att ta avstamp i data för minskad belastning på miljön, kostnadsbesparingar och tydligare kommunikation. Dessutom är det ett sätt att rusta sig inför framtida rapporteringskrav. Syftet med projektet var att titta på hur företag och andra verksamheter kan arbeta strategiskt med att mäta, följa upp och kommunicera värdet med cirkulär ekonomi och resultatet blev en metod i fem steg som genomförs i workshopform. Metoden, ett workshopunderlag och kartläggning av befintliga mätverktyg finns tillgängligt på Ekocentrums webbplats.

3 — Öppet hus på Recolab

Under arbetet med min och Emma Dalvägs bok Symbios besökte vi Recolab i Helsingborg för att intervjua startupbolaget Ekobalans. Recolab är en utställningshall och testbädd kopplad till stadens reningsverk – idén med testbädden är att erbjuda startupbolag möjligheten att utnyttja restflöden från reningsverket för att till exempel utvinna näring ur källsorterat avloppsvatten och matavfall från stadsdelen Oceanhamnen. Recolab är en del i den större satsningen Helsingborg Innovation District som invigs den 29 maj med öppet hus på Recolab och andra hubbar för innovation i området. Programmet på Recolab innehåller bland annat föreläsningar och samtal om cirkulära affärsmodeller, trender i Sverige inom cirkulär industriomställning och produktion av biokol.